Maskování betonových náběhů po osazení pancéřových zvonů
KVH Adam >Výstavba a technika >Projektování a výstavba lehkého opevnění >
     Maskování betonových náběhů po osazení pancéřových zvonů


   Z dobových fotografií je celkem dobře patrné různé barevné provedení maskování pancéřových prvků a povrchu stropní desky pancíři přiléhající. Úkolem tohoto malého pojednání je pouze popsat stav zachycený na dobových snímcích a porovnat se současným vzhledem vlastních objektů a zkoumat pozůstatky maskování, které se dodnes zachovaly.
   Asi nejvíce kontrastují na historických fotografiích stropní desky některých objektů na rokytnicku, některé objekty na králicku v oblasti Červeného Potoka a tvrze Horka. Například na tvrzi Hanička maskovací nátěry pancéřových prvků přímo navazují na černé obrazce, natřené asfaltovým nátěrem na předem štěrkem sypaný asfalt na betonovém náběhu. Na historických fotografiích z prostoru Haničky je zřejmé, že černý nátěr maskování mnohdy tvůrcům stékal, ovšem nelze z nich zjistit, zda šlo o tzv. „penetrák“, nebo o nátěr horkým asfaltem. Pozůstatky maskovacích posypů štěrkem jsou dobře patrné ještě na fotografiích z let sedmdesátých. Na Haničce se na některých partiích v blízkosti zvonů a kopulí dodnes zachovaly zbytky těchto posypů, ukryté pod novodobou Sklobitovou isolací provedenou v rámci přestavby „Akce kahan“. V nedávné době se na některých povrchových objektech této tvrze přistoupilo k rekonstrukci této původní kamufláže. Jako posyp byla původně použita žulová drť o velikosti připomínající frakci 4-8 i větší, ale s různou barvou kamene. Zajímavé pozůstatky maskování byly objeveny při vyklízení ochranných příkopů objektu R-S 81“u obrázku“. Tento objekt je známý z fotografií s pozůstatky zastíracích přístřešků. Objevené nálezy dokazují, že přístřešky nad střílnami byly opatřeny lepenkovou krytinou s jutovou kostrou, opatřenou nátěrem horkého asfaltu a opatřené posypem žulovou drtí hrubosti 4-8 a 8-16. Takto provedené dřevěné přístavby dobře splývaly s okolím a na dálku to mělo vést ke zkomplikování nepřátelské špionáže. Na tomto úseku se do betonu na stropní desce nepřidávalo žádné barvivo a beton měl přirozenou světlou barvu, na rozdíl od omítek na stěnách, kde  byly použité odstíny šedé barvy. Je tedy zřejmé, že již při zhotovování omítek se počítalo s pozdějším asfaltovým nátěrem „nezatravněných“ částí střechy.
   Zřejmě jinak tomu asi bylo u některých dříve postavených králických objektů. Při návštěvě pěchotních srubů realizovaných firmou Litické a lomové podniky  K-S 31 až K-S 36, lze pozorovat úplně jiné řešení omítek. Části střech těchto objektů určených k zasypání a zatravnění, jsou ze světlého betonu s hrubším pískem a exponované náběhy k pancéřovým zvonům jsou pro změnu provedené jemnou, dřevem hlazenou vodoodpudivou omítkou šedého odstínu. Na těchto srubech zpravidla není žádných pozůstatků po vrchním nátěru asfaltem. Ovšem oproti objektům na Haničce jsou zde provedené isolace střechy lepenkou až na betonové náběhy ke zvonům. Na Haničce je jedinou isolací náběhů vlastní omítka s nátěrem asfaltu a štěrkový posyp měl zřejmě přispět k prodloužení životnosti nátěru. Dle vlastních zkušeností totiž máme vyzkoušeno, že pouhý nátěr asfaltem na beton i po předchozí penetraci nemá dlouhé životnosti, asi tři roky, poté začne asfalt odpadávat a v létě stékat. Je zajímavé, že tentýž nátěr opatřený posypem štěrku má životnost mnohonásobně větší.
   Celkem zajímavě vypadají na dobových fotografiích objekty realizované na Adamu firmou Kapsa a Műller. Srub K-S 37 měl až po úroveň zálivky pancéřového prvku světlou omítku určenou k zasypání a zatravnění a celý zbytek křídla je temně černý a nemá na sobě žádnou kamufláž. Podobně na fotografiích vypadají stropní desky objektů S-38, S46 a S47. Při důkladném ohledání povrchu stropní desky a zbytků betonové suti v okolí objektu K-S 37, byly objeveny důkazy o provedení povrchu betonových náběhů u zvonů. Celý povrch křídla až na úroveň omítek obvodových stěn byl totiž opatřen asfaltovým nátěrem a jako antireflexní prvek bylo použito posypu křemitým pískem s velikostí zrna asi do 3mm. Na detailních dobových snímcích střechy K-S 37 proto povrch připomíná tzv. pískovanou lepenku. Podobně tomu bylo zřejmě na K-S 38, ovšem zde se nepodařilo najít jediný pozůstatek pískového posypu. Ovšem asfaltový nátěr betonových náběhů je dobře patrný dodnes. Podle dobových snímků je ovšem i zde zřejmé, že žádné maskovací obrazce, jako v úseku „R“  na betonu nebyly provedeny. Z uvedených poznatků je patrné, že isolování a případné kamufláže na betonovém  náběhu zvonů se značně různí. Vliv na to jistě mělo, jaká firma objekt stavěla, v jakém období a zda se podařilo všechny práce dokončit. Určitým faktorem, který ovlivnil vzhled povrchu střechy byla jistě dostupnost materiálu na nátěry a posypový štěrk nebo písek. Na to bychom jistě našli některé důkazy v archivech, zde se nabízí další prostor k bádání. Ve stavebních denících a vyúčtování by se určitě tyto práce objevily, pokud je prováděly stavební firmy. Mnoho dokončovacích prací na opevnění prováděli samotné posádky srubů, v duchu urychlení postupu prací.
Dobové snímky z třicátých let a snímky z první poloviny sedmdesátých let dokladují stav kamufláže na objektech tvrze Hanička
(foto: archiv Muzeum pevnost Hanička, archiv Pavel Minář)
Rekonstrukce asfaltové isolace a kamufláže na objektu R-H-S 76 „u lomu“. Rekonstrukce asfaltové isolace a kamufláže na objektu R-H-S 76 „u lomu“. Rekonstrukce asfaltové isolace a kamufláže na objektu R-H-S 76 „u lomu“. Rekonstrukce asfaltové isolace a kamufláže na objektu R-H-S 76 „u lomu“. Odkryté pozůstatky kamufláže u kopule na objektu R-H-S 78 „na pasece“.
Odkryté pozůstatky kamufláže u kopule na objektu R-H-S 78 „na pasece“. Detail dobře zachovalého původního posypu na objektu R-H-S 78 „na pasece“ Původní řešení utěsnění dilatace mezi omítkou a pancířem za pomocí plastického tmelu. Stropní deska na K-S 31. Je dobře patrný předěl mezi omítkami náběhu a zatravněné plochy. Stropní deska na K-S 32. Náběh levého zvonu.
Stropní deska na K-S 34. Stropní deska na K-S 34. úlomek omítky s vrchní šedou barvou, používanou na objektech v Mladkově (K-S 34). Dilatace omítek na pravém křídle K-S 34. Pozůstatky asfaltového nátěru a posypu na levém křídle K-S 37. Dobře patrné je napojení zelené omítky obvodové stěny se světlou omítkou střechy určenou k natření asfaltem. Vpravo je viditelná hrana ukončení omítky a lepenkové isolace určené k zatravnění.
Pozůstatky asfaltového nátěru a posypu na levém křídle K-S 37. Dobře patrné je napojení zelené omítky obvodové stěny se světlou omítkou střechy určenou k natření asfaltem. Vpravo je viditelná hrana ukončení omítky a lepenkové isolace určené k zatravnění. Pozůstatky asfaltového nátěru a posypu na levém křídle K-S 37. Dobře patrné je napojení zelené omítky obvodové stěny se světlou omítkou střechy určenou k natření asfaltem. Vpravo je viditelná hrana ukončení omítky a lepenkové isolace určené k zatravnění. Pozůstatky asfaltového nátěru na pravém křídle K-S 37. Pozůstatky asfaltového nátěru na pravém křídle K-S 37. Pozůstatky asfaltového nátěru na střeše K-S 38
Pozůstatky asfaltového nátěru na střeše K-S 38 Pozůstatky asfaltového nátěru na střeše K-S 38 Pozůstatky asfaltového nátěru na střeše K-S 38 Zajímavý nález v suti na K-S 32, původ ovšem nelze přesně určit.
   R-H-S 76
R-H-S 76(2) R-H-S 78 R-H-S 79
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:29
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni