Lom - Litice nad Orlicí
KVH Adam >Výstavba a technika >Lom v Liticích nad Orlicí >
[Lom - Litice nad Orlicí][Lom v Pěčíně][Jez - Doudleby nad Orlicí][Další dodavatelé materiálu][Firmy při výstavbě opevnění na Adamu]
   Nachází se na jižním svahu kóty Chlum na pravém břehu Divoké Orlice, na levém břehu naproti vlakovému nádraží je situován na severním svahu Kletné. Výměra lomových pozemků 38 ha. Na levém břehu 1 lom, na pravém celkem 4. Hlavní lom je 180m dlouhý a 40m vysoký. Lom je v provozu od roku 1874 nepřetržitě.

   Provozovatel Litická akc. spol., Praha II., Žitná 47. (adresa pobočky je uváděná v nedaleké Německé Rybné, č.p. 4)

   Dobývaným nerostem je biotitický granodiorit, obchodně a místně nazývaný žula. Barva kamene je šedá nebo růžová, struktura jemnozrnná. Výskyt masivní, běžné rozpukání a prostoupení poruchovými pásmy.
   Kámen je velmi pevný, jest velký obsah křemene a životnost je vysoká. I přes nepatrnou skrývku jest odpad značný - až 60% vytěženého materiálu.

   Využití kamene:
Štěrk silniční a železniční - 70%
Kámen regulační, stavební a dlažební - 15%
Mozaika - 15%

   Strojní vybavení:
Elektrické vrtačky, odstřel dynamonem, 3 kompresory, 3 drtiče, granulátor, 17 elektromotorů, 3 lanové dráhy, 1 řetězová dráha, vlastní vlečka u žst. Litice n. Orl., 10 km polních drážek pro spojení s vlečkou.

   Personál:
Zaměstnáno asi 269 dělníků, v případě potřeby může pracovat i 500 dělníků
Průměrná roční těžba je asi 80.000 až 100.000 m3.
  
Využití materiálu:
Pro Českomoravské dráhy, při výstavbě přehrady v Pastvinách, při výstavbě opevnění v Orlických horách. Před první světovou válkou kámen vyvážen jako dlažební např. do Vídně, nebo do Maďarska.
   Na opevnění kámen prokazatelně používán v okolí Adamova kopce a na rokytnicku (tvrz. Hanička).
Záběr na Litický lom. Vpravo je vidět lom na levém břehu Divoké Orlice i s přístupovou komunikací, jest patrná i vlečka a její napojení na žst.. Na levé části snímku se nachází zařízení lomu na protějším břehu řeky.
(kopie originálů poskytl: Miloš Pražák)
(kopie originálů poskytl: Miloš Pražák)
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:29
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni