Jez - Doudleby nad Orlicí
KVH Adam >Výstavba a technika >Jez v Doudlebech nad Orlicí >
[Lom - Litice nad Orlicí][Lom v Pěčíně][Jez - Doudleby nad Orlicí][Další dodavatelé materiálu][Firmy při výstavbě opevnění na Adamu]
   Posledně zmíněná informace o použití kamene z pěčínského lomu nás zaujala a rozhodli jsme se ověřit některé skutečnosti, alespoň v rámci našich možností. Sice nemá mnoho společného
s vlastní výstavbou opevnění, ale využití žulového kamene na vodní stavby je rovněž velmi zajímavé. Vezměme například stavbu přehradní nádrže v Pastvinách v roce 1936.
Nyní ovšem zpět k vodnímu dílu na Divoké Orlici v Doudlebách.
   Prvotním zdrojem informací nám byl projektový materiál z konce roku 1923, týkající se kompletní rekonstrukce původního, značně poškozeného jezu velkou vodou.
   V této dokumentaci jsme doufali, že nalezneme nějakou konkrétní zmínku o použití kamene na vlastní stavbu. Tento materiál je v současnosti uložen v archivu Povodí Labe v Hradci Králové, kde nám byl pracovníky velmi laskavě vyhledán a předložen k nahlédnutí, těmto ještě jednou velice děkujeme.
V projektové dokumentaci, zejména v částech „průvodní zpráva“ a „rozpočty“ se uvádí, že vhodný kámen na stavbu jezu je litická žula.
   V soupisu lomů od rnc. Milady Vavřínové (cit. výše) se ovšem dozvíme, že použitý kámen je z lomu v Pěčíně. Vzhledem k tomu, že „litická žula“ je pouze obchodní název, je možné, že společnost Litické lomové a stavební podniky dodala na stavbu jezu kámen obdobné kvality,ovšem ne z litického lomu, ale z pěčínského.
   Opravdu přesné informace bychom mohli získat například ze stavebního deníku, nebo jiného dokumentu týkajícího se vlastní realizace. Ovšem ponecháme prostor k bádání dalším nadšencům. 
Rozhodli jsme se alespoň pro průzkum přímo v terénu, viz. foto.
 foto Petr Minář 2012
   archiv Povodí Labe v Hradci Králové
 archiv Povodí Labe v Hradci Králové
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:29
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni