Další dodavatelé materiálu
KVH Adam >Výstavba a technika >Další dodavatelé materiálu pro opevnění >
[Lom - Litice nad Orlicí][Lom v Pěčíně][Jez - Doudleby nad Orlicí][Další dodavatelé materiálu][Firmy při výstavbě opevnění na Adamu]
   Na lehké opevnění v oblasti Českých Petrovic (fa. Drahoš) byl kámen dodáván převážně od Orlické stavební společnosti v Kunvaldu. Jedná se pravděpodobně o zaniklý lom v horní části obce na dnešních parcelních číslech: 237/2,7 a 239/1,2,6, (původně na kat. č.: 237/2,7 a 239/4,5,8,10). V těchto místech je ještě dnes patrná stěna skalního masivu o délce 60m a výšce 18m, kde se nerost dobýval a nedaleko od silnice jsou k vidění betonové fundamenty, které jsou pozůstatkem strojního zařízení lomu. Podle dobové dokumentace byl tento kunvaldský lom jako jediný dobře strojně zařízen. K dispozici byly dva drtiče, dva kompresory, vrtací kladiva, polní dráha. Lom byl se stálým provozem a zaměstnáno bylo až 25 dělníků. Jako majitel lomu byl uváděn Richard Kytlic v č.p. 113. Dobývaný nerost byl amfibol-biotitický granodiorit, žula šedočerná, středně zrnitá s vložkami amfibolitů a injekcí pegmatitů. Jednalo se o velmi pevný a trvanlivý stavební kámen, vhodný jako štěrk a drtě do betových směsí, štět a kámen na regulace. Těžba až 15 000 m3 ročně.
   Jako jedním z dodavatelů kvalitní žuly na opevnění na Adamu je uváděna fa. ing. Pažout v Pastvinách. Přesná poloha dobývacího prostoru nám zatím není známa, ale velmi pravděpodobně se jedná o některý z lomů vzniklých při stavbě hráze pastvinné přehrady. Právě fa. ing. Pažout je při výstavbě hráze uváděna jako jeden ze stavitelů a protože měla sídlo v Praze, domníváme se, že lom byl pouze pronajatý od místních majitelů v Pastvinách.
   Do betonové směsi bylo zapotřebí jako základních surovin nejen žulová drť a cement, ale samozřejmě písek. Jako zdroj kvalitního písku, který byl vhodný do jakostního betonu, byl zvolen písečník pana Hrubého. Písečník se nacházel jak jinak, než v Rašovicích u Týniště nad Orlicí. Odsud byl písek dovážen železnicí a nákladními auty na staveniště objektů opevnění. Tato lokalita je dobře známá, jako bohatá na ložiska písku a po celé generace je písek odsud odebírán pro stavební odvětví. Aktuálně se můžeme dozvědět více zde: www.pisniklipa.cz .
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:29
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni