Úsek II/A - zajímavosti
KVH Adam >Opevnění >Diagram objektů >Úsek Stálého lehkého opevnění II./A - zajímavosti >
   Pro cifršpióny bude jistě zajímavé nahlédnout do dokumentu „Celkový rozpočet na stavbu voj. objektů v úseku A-Mladkov-Jedlová, zpracovaný Velitelstvím II. Sb. k čj. 122.713/dův. žen, ve kterém jsou podrobně rozepsány plánované náklady na zadanou výstavbu lehkého opevnění v opraveném počtu 46 objektů a v konečném znění i silně redukovány výdaje na přídavky gážistům i mužstvu, stejně jako další osobní náklady. (obr. 1a,1b)
   Již za týden ing. Drahoš reaguje dvěma dopisy Velitelství II. Sboru, ve kterých předkládá seznam organizačních opatření a pracovní program výstavby zadané zakázky. Za povšimnutí stojí jeho sdělení, že práce na stavbě LO budou zahájeny 20.září 1937. (obr. 2a,2b)
   Vojenským dozorem pověřený škpt. pěch. Jindřich Šilhánek (VSD A - Vamberk)uvedený termín potvrzuje dne 2. září 1937 ve své odpovědi k čj. 56.524/taj.žen. 1937 (Vel. II. Sb.), ale za podmínek dodání armovacího železa a cementu do 15.9.37. Současně upřesňuje, že výstavba bude zahájena „v úseku Mladkov na objektu č. 41. Dnes již asi stěží tuto informaci potvrdíme, možná že se na tomto řopíku skutečně začalo pracovat jako na prvním ze všech. Faktem ale zůstává, že podle oficiálních výkazů byl na celém úseku LO jako první kompletně vybetonován dne 30.9.1937 objekt A/42/D2, který si můžeme dodnes, s trochou pochopení majitele rodinného domku, prohlédnout na jeho zahrádce u domku v Mladkově. Zato ze zmíněného č. 41 (A/41/A180), vybetonovaného ve skutečnosti až 16.10.37 a zničeného odstřelem za okupace, zbyly jen zbytky záhozu a kusy betonu vlevo od polní cesty vedoucí z Mladkova ke srubům K-S 36, 37 a 38. Možná že pan kapitán Šilhánek použil ve svém hlášení staré číslování, ale to by se podle pozdějšího seznamu jednalo o objekt č. A/43/A180, jehož betonáž byla ukončena 8.10.37. V každém případě se však do konce roku 1937 podařilo vybetonovat celkem 12 lehkých objektů v 1. sledu (většinou typu A, po jednom D2 a E) v Mladkově a jeho nejbližším západním a východním okolí (č. 40 - 51) a jedno „ačko“ na Jedlině poblíž K-S 48, které dodnes slouží jako vynikající sklípek na brambory a jablka. Pokud chceme bilancovat rok 1937 kompletně, neměli bychom zapomenout i na dva zesílené A-120, vložené mezi sruby K-S 51 - K-s 53a, které byly s největší pravděpodobností vybetonovány také ještě v listopadu 1937. Ty však byly 9.října téhož roku zadány firmě „ing. Václav Střebský, Plzeň“ a jejich stavební dozor prováděl npor. stav. Ing. Stanislav Kmoníček. (obr. 3a,3b)
(Autor: Pavel Slezák)
ZÁRUKA

   Po vyhodnocení nabídek byl výběr zúžen pouze na čtyři, se kterými podle protokolu ze dne 10. června proběhlo tzv. alternativní výběrové řízení. A jako vítěz z něho vyšla nikoliv nejlevnější, ale v dalších hodnocených kritériích nejvýhodnější nabídka stavební firmy „Ing. Josef Drahoš - Vysoké Mýto“. Rozhodnutí o tomto výběru adresuje dne 25. srpna 1937 pod Čj. 33822 taj.hl.št. ŘOP 1937 Ministerstvo národní obrany Velitelství II. sb. V Hradci Králové. Rozhodnutí se týká 49 objektů 1. sledu úseku „A“.
   K oficiálnímu zadání vybudování redukovaného počtu 46 objektů dochází přípisem Velitelství II. Sb. čj. 56.454/taj.žen. 1934 adresovaném dne 15.9.1937 firmě Drahoš. Mimo dalších podrobností stojí v tomto dokumentu jistě za povšimnutí podmínka vojáků, aby zadané objekty byly „úplně dohotoveny a způsobilé k odevzdání během 112 pracovních dnů, počínaje 1. září 1937“, v případě nesplnění termínu je stanovena sankce 200,- Kč a co je zvláště úsměvné - „Za provedené práce ručíte 3 léta ode dne definitivního převzetí“. A protože záruka byla bohatě překročena, máme i dnes to potěšení se s řopíčky mazlit.
(obr. 1,1a,1b)
(Autor: Pavel Slezák)
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:25
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni