Akce Klubu
KVH Adam >Menu >Klubové akce >
   Dne 12. 10. 2013 nás navštívil pan Oldřich Gregar, známý autor mnoha zajímavých výkresových dokumentů o opevnění.  V doprovodu Pavla Slezáka, navštívil zejména objekty lehkého opevnění v naší lokalitě a interiér srubu K-S 38 „u křížku“. Rovněž si prohlédl provizorní palebná postavení pro baterii „Jabůrek“, kde si učinil poznámky a náčrtky.
Děkujeme za návštěvu.
   Dne 29.4.2013 nás navštívil syn někdejšího velitele posádky K-S 37
poručíka Andreje Búrika, pan ing. Boris Búrik. Po předchozí domluvě jsme se sešli v Mladkově na vlakovém nádraží a poté se odebrali na prohlídku objektů spravovaných členy KVH. Především objekt K-S 37, kde por. Andrej Búrik sloužil a K-S 38, kde byl určen velitelem jeho kamarád poručík Krebs. Hodně se vyprávělo a my jsme prostřednictvím pana Borise Búrika si mohli utvořit obraz osobnosti jeho otce, který se mimo působení v Mladkově zapojil významně do protifašistického odboje ve čtyřicátých letech.
   Děkujeme za pěkně strávené odpoledne z něhož se v nás jistě uchovají silné zážitky. Těšíme se na další setkání, na něhož jsme se předběžně domluvili.
   Letos si připomeneme sté výročí narození pana Andreje Búrika v Dolné Lehotě na Slovensku.
   V sobotu 12.11. 2011 přijali někteří členové našeho KVH pozvání na tradiční pochod na kótu
Králický Sněžník. Kouzlo spočívalo v tom, že někteří z účastníků navlékli dobové uniformy
ozbrojených  složek ČSR před rokem 1938. Při svém výletě po horách tak mohli turisté potkat například četníky, vojína tehdejší armády nebo respicienta finanční stráže  se svým služebním psem. Nepřehlédnutelný byl pašerák Ondřej z dalekého Lußdorfu, kterého jedna turistka ze sousedního Polska nazvala „Fishermanem“, tedy rybářem.
   Počasí bylo jako na objednávku a za sebe si myslím, že se výlet zdařil. Kladný ohlas jsme zaznamenali i u kolemjdoucích, neboť každou chvíli se s námi některý nadšeně fotografoval.
   Takže ještě touto cestou děkujeme za pozvání klukům z ČPS Pardubice, především Marcelovi Novotnému.
Za KVH Adam Petr.
foto: Ondřej Minář 2011
23.9.2011
Ukončení letní sezóny úklidem.
   Drobná "stavba" rozcestníku z 11.6.2011
Tento rozcestník bude sloužit také k držení informační tabule s podrobnostmi z blízkého okolí, která se v současné době připravuje k výrobě.
Několik fotografií z členských schůzí klubu.
   V neděli 24.10. 2010 nás navštívil Zdzisław Krutkiewicz, zástupce starosty v polském Mezilesí.
V doprovodu Pavla Slezáka se sešel s některými členy našeho klubu a se zájmem si prohlédl udržované objekty opevnění v naší lokalitě. Pohovořilo se na zajímavá témata týkající se převážně života v pohraničí v dobách předešlých, ale i současných.
Tímto bych ještě chtěl za všechny poděkovat za ochotu občanů z „polské strany“. Rovněž za  jejich spolupráci při našem bádání nejen v terénu, které je pro nás důležité pro dokreslování některých faktů.
Těšíme se na další setkání…
Petr Minář
   V červnu 2010 se na nás přišel podívat pastvinský rodák, historik a spisovatel Emil Trojan. Bylo nám ctí si společně popovídat u kávy nejen o historii zdejšího kraje.
Budeme se těšit na další setkání a ještě více na nové knížky z jeho dílny.
   Přednáška Pavla Slezáka se těší značnému zájmu obecenstva, jak laiků, tak i historiků zabývajících se podrobně minulostí ČS země před druhou světovou válkou. Na letohradském zámku se při příležitosti této diskuse sešlo nevelké množsví posluchačů, kteří se podíleli na příjemné atmosféře. Protože jsme chtěli zpestřit akci o něco nového,bylo k vidění pár předmětů souvisejících s prvorepublikovou armádou.
   Probralo se mnoho zajímavých témat z oblasti místopisu obcí České Petrovice a Mladkov. Poutavé bylo i vyprávění Pavla Mináře, který nám promítl zajímavé snímky a provedl slovem.
Překvapením byl i pro pořadatele příchod některých příchozích v dobovém stejnokroji.
Marcela Novotného, Honzy Vaníčka a Tomáše Jiskry.
Těšíme se i příště!
Podobná akce se koná v městském muzeu v Letohradě 10.9. 2010. Pokud jste se na tu předchozí přednášku nemohli z různých důvodů dostavit, přijměte naše pozvání.
V letošním roce, konkrétně
14.5. 2010 se v žambereckém muzeu uskutečnila velmi zajímavá přednáška Pavla Slezáka. Formou projekce a slovního doprovodu autora jsme se mohli seznámit s problematikou špionáže proti ČS opevnění v období první republiky.
   V létě roku 2009, konkrétně v červenci si mohli turisté putující po opevnění na Adamu zpestřit výlet shlédnutím některých zajímavostí.
   Členové našeho klubu se oblékli do dobových uniforem, k vidění byly originální zbraně a výstroj. Před objektem K-S 37 byl na vztyčené pušce postaven stan a pro dokreslení atmosféry se vařil houbový guláš v měděnném kotlíku.
   V březnu 2010 proběhl úklid lesa v okolí objektu K-S 37.
Počasí v listopadu loňského roku poškodilo mnohé stromy a polámané větvě na jaře bylo zapotřebí odklidit, aby okolí objektu samotného a partie u příkopu PÚV mezi K-S 37 a K-S 38, byly opět pohodlně přístupné.
   V pátek 16.5.2014.
   Dne 25.června 2015 proběhla u VZ 5512 v Mladkově oslava Dne ozbrojených sil. Při této připravil náčelník výše uvedeného vojenského zařízení, pan mjr. Ing. Jan Sameljak brannou soutěž pro děti škol z okolních obcí. Posádka pěchotního srubu K-S 37 byla požádána o spolupráci. Připravili jsme si pro děti ukázky výstroje a výzbroje vojáků z období předválečného Československa a byla jim
přiblížena atmosféra vojenského života našich vojáků na opevnění. Dětem jsme odpovídali na všetečné otázky, týkající se konstrukce betonových „bunkrů“, mohli se dozvědět vše o zařízení a vybavení pěchotního srubu. Prohlédnout a osahat si mohli např.: signalizační světlomet, původní petrolejové lampy, polní telefon a mnoho jiného dobového vybavení. Na zářících dětských očích bylo vidět nadšení z nasbíraných bodů branné soutěže, ale i radost z nových zážitků. Kromě dětí se u nás zastavili i někteří místní občané na přátelský rozhovor. Dokonce i rodáci z Mladkova, kteří si přišli prohlédnout K-S 37 a zavzpomínali na doby jejich mládí, kdy se zde proháněli jako mladí kluci při rozličných hrách. Takže jsme se dozvěděli i mnoho důležitých informací, vážících se k opevnění na Adamu, ale i k historii obce. Děkujeme panu náčelníkovi za vloženou důvěru, kterou jsme, jak doufáme, nezklamali a budeme se těšit na další setkání s dětmi. Ještě bych rád pochválil děti samotné a jejich učitelský dozor. I přesto, že se jich dostavil hojný počet, byli hodné a vychované. Každý uměl pozdravit a poděkovat, dokonce i ti nejmenší.

Budeme se těšit na další podobné setkání.                                                           Za K-S 37 „na rozhledně“ Petr
   V sobotu 30.4.2016.
   Červen 2016  Opět nám uplynul rok od loňského dětského dne na
Adamu. Stejně tak i letos jsme byli požádáni o spolupráci při pořádání
sportovně branné soutěže v rámci Dne ozbrojených sil, kterou pro děti
okolních obcí pořádá mjr. ing. Jan Sameljak. Oproti loňské akci, byla trasa
letos trochu změněná a děti sledujíce barevné fáborky a jednotlivé
disciplíny, například narazili na hlídku jednotky SOS v dobových
stejnokrojích. Zde potom děti obdrželi nezbytné propustky do pevnostního
pásma a už jim nic nebránilo, aby si prohlédli dělostřeleckou pozorovatelnu
K-S 37. Rovněž posádka zmíněného srubu nechtěla být pozadu a připravila
si pro děti nějaké nové zajímavosti. Zde je potřeba napsat, že nejen
dospěláci, ale i děti si všímali, co je letos u nás nového k vidění. Svědčí to
o zájmu a pozornosti nejen velkých návštěvníků, které si velice vážíme. Tak
doufáme, že se Vám u nás líbilo a zase třeba za rok na shledanou.
    Za K-S 37 „na rozhledně“ Petr
odkaz na fotogalerie jedné ze zúčastněných škol ZŠ MŠ Těchonín.
   Dne 24. 9. 2016 dorazila do úseku skupina lidí v čele s Milanem
Kovářem, aby v těchto významných dnech připomenuli mobilizaci
armády v roce 1938 poněkud netradičním způsobem. Kluci si vybrali
právě objekty K-S 36 a K-S37, které se v nočních hodinách měly
rozzářit světelnými efekty. Lidskému oku se tak naskytne celkem
netradiční pohled na zářící siluetu pevnosti, což v temnu zářijové noci
má jedinečnou atmosféru. Přikládáme pár fotografií jako důkaz.
Možná se tak podaří založit novou tradici, která by nám pomohla
připomínat naši historii. Tak třeba zase za rok na shledanou.
   (jaro 2017) Opět jako každé jaro jsme zahájili další práce na exteriéru
objektu. Kromě běžných úklidových prací také pomalu připravujeme levé
křídlo objektu k opravě.  Podobně jako jsme již dokončili prostřední šachtu
pro pozorovací zvon, tak stejně precizně se chystáme právě na levou
šachtu pro zvon ZD. Zima byla sice tuhá, především velké mrazy za
uplynulé zimy nám pobyt na objektech krapet opepřily, ovšem K-S 37
nespala ani v těchto měsících. V zimě se pracovalo na konzervování
exponátů, nebo třeba zdění poslední chybějící cihelné příčky. Strojovna
dostala nový rozvaděč objektu, ale o tom zase jindy. Rovněž kolegové na
K-S 38 v zimě nespali a pokud víme, snažili se také připravit pro nastávající
sezónu něco nového.
   22.června 2017 V okolí areálu VŠZ Adam
proběhl Den ozbrojených sil.
  Rovněž v roce 2017 se objekt těžkého opevnění „na rozhledně“ rozzářil
ve světle reflektorů, tedy alespoň na jeden večer. Ano, letos již podruhé
jsme si připomněli mobilizaci Československé armády v den 23. září.
Stejně jako při loňské akci, se nasvícení ve večerních hodinách ujali kluci v
čele s Milanem Kovářem z Pěnčína. Počasí jak známo nebylo zrovna příliš
vlídné, aneb lilo jako z konve, proto jsme byli všichni mokří. To ovšem
nemohlo nijak narušit tu správnou atmosféru. Zde bych rád zdůraznil,
zdrojem světla byly akumulátorové reflektory. Proto nás nerušil svým
hlukem žádný agregát, jediné co bylo slyšet, byl praskající oheň a šum
deště. Takže milí Hraničáři: Čest Vaší památce a všem, kteří vytvořili tak
ojedinělé dílo - ČS opevnění.
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie - zdroj: Městské muzeum Žamberk zdroj: Městské muzeum Žamberk zdroj: Městské muzeum Žamberk zdroj: Městské muzeum Žamberk
Galerie - zdroj: Městské muzeum Žamberk
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Dne 31.8.2019
Proběhla pietní akt, na kterém byla vynešena
replika praporce Hp 3 Žamberk
Dne 31.8.2019
Proběhla pietní akt, na kterém byla vynešena
replika praporce Hp 3 Žamberk
Dne 23.9.2021
I tento rok se konala akce "Světla nad bunkry".
Vše proběhlo hladce a bez problémů, byli
jsme bezhluční a vše po sobě uklidili.
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:24
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni