Dobové reklamy
KVH Adam >Menu >Dobové reklamy >
---Elektroinstalace K-S 37 - zajímavost z katalogů---
   Pražská společnost Prchal Ericsson a spol. se mimo jiné věnovala rovněž výrobou polních telefonů vz.35 pro naši předválečnou armádu. Tato firma rovněž na základě zadávacího výnosu ze dne 23. června 1938 měla provést kompletní slaboproudé instalace v kasárnách v Těchoníně a to za částku 33 139,- Kč 80 hal.
   Kapesní svítilny naše armáda používala od různých výrobců. Mezi nimi např. i svítilny Daimon. Ovšem v dobových pramenech se dočteme, že taková elektrická svítilna byla poměrně drahým luxusem a bylo poukazováno na jejich nevýhody, jako např. krátká životnost baterie.

   A když už jsme v té elektrice, tak si dáme i některé články a jejich baterie.
Použití těchto výrobků netřeba komentovat, protože dnes mají stejné uplatnění - ruční, nebo také kapesní svítilny. Ještě v nedávné době bychom nalezli suché články například ve spojovací technice jako u telefonních systémů MB (místní baterie).
V těchto zařízeních bychom nalezli u každého telefonního aparátu jeden suchý článek. Za první republiky převážně od firem Varta, Ferak, Pertrix, Pála (Palaba) mimo jiné užívané i v polních telefonech vz. 35.
   U systémů telefonních zařízení UB (ústřední baterie), kdy například pro celé patro budovy pro všechny kanceláře byla užita jedna ústřední baterie článků. Jednalo se o propojené suché články, umístěné v kartonové krabici. Ještě v devadesátých letech se tyto batrie používaly, zejména od firmy Bateria Slaný.
Související :
Společnost Mikrofona byla jedním z dodavatelů spojovacího zařízení na československé opevnění. Od podzimu 1938 se měla stát i hlavním dodavatelem a zhotovitelem, co se týká interního vybavení pojítky a slaboproudého vybavení těžkého opevnění na Adamu.
V prostoru Mladkova byla výstavba kabelových objektů pro telefonní vedení k objektům T.O. svěřena stavební firmě Ing. Alfred Jurnečka. Ovšem kabelové vedení dodala a položila firma Křížík a Chaudoir, elektrotechnické závody a.s. Společnost Kablo Kladno byla dodavatelem kabelového vedení pro opevnění na Jedlině a Zemské bráně. Podílela se ovšem i na mnoha dalších zakázkách pro armádu. Například v Orlických kasárnách byly ve skřínkách pro rozvod telefonního vedení instalovány kabelové závěry od této společnosti.
Jedním z hlavních dodavatelů žárovek se stala továrna Meteor v Ústí nad Labem. Společnost Škoda se podílela významnou měrou na výzbroji prvorepublikové armáda. Pokud pomineme zbrojní dodávky, tak můžeme připomenout například výrobu agregátů pro strojní vybavení objektů T.O. V některých strojovnách objektů bychom nalezli naftové dvouválcové motory z produkce škodovky.
reklama Roučka Programový ciferník
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:23
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni