Mapa2
Otáčením kolečka zoom +/-  Letecká mapa (zdroj: Googlemaps.com)
Mapa se může déle načítat,
proto otáčení kolečka zoom
+/- může fungovat po delším
čase