KVH vrch Adam
K-S 35 K-S 36 K-Am-S 43 34/A/180 33/A/120 37/A/200 38/A/140 237/A/140 39/A120 Kašparova chata 235/A120
Fotografie, dokumenty a předměty, vyobrazené na tomto webu nevyjadřují v žádném případě nenávist vůči jiným národům, případně nenávist rasovou a podobně. Rovněž nevyjadřují podporu jakýchkoliv nezákonných hnutí. Předměty zde vystavené, jsou autentické, dobové, většinou s pravdivým příběhem a svojí historií. A mají tak možná co nejpřesněji dokreslovat vše, co souviselo se životem v té době nejen v pohraničí. Rovněž je nutné uvést, že tyto dobové artefakty nemusí vždy korespondovat s názory tvůrců tohoto webu. To ovšem neznamená, že se budeme tvářit, že neexistují a že vše co se odehrávalo v našich zemích v letech před druhou světovou válkou a po ní, bylo v pořádku. Názor na tehdejší časy, nechť si každý učiní sám za sebe.
KK-2822/B
<Projektování objektu> <Vybavení objektů> <Výstavba objektu> <Výzbroj> <Filtroventilace> <Elektroinstalace> <Vodoinstalace> <Pojítka> <Pozorovatelny a dělostřelectvo> <Pancéřové zvony> <Posádka>
<Posádka> <Pojítka> <Panceřové zvony> <Strojovna> <OMS a studna> <Stropní deska> <Střelecká místnost> <Filtroventilace>
Na úvod

   Mnoho papíru již bylo popsáno o tom, proč byla československá hranice právě v prostoru Kladského výběžku považována za nejpravděpodobnější cíl útoku našeho souseda v době nástupu německého fašismu a neméně papíru bylo kvalifikovaně i méně odborně popsáno na téma těžkého opevnění, vybudovaného v tomto strategicky exponovaném úseku.
   A není divu, vždyť v republice bychom jen stěží nalezli další prostor se srovnatelnou koncentrací moderní fortifikace. Ať již jde o stavebně dokončené či vysoce rozpracované pevnostní komplexy, nebo linii izolovaných srubů v takovém stupni výstavby, který již v době Mnichova umožňoval efektivní obranu státní hranice.
   Poněkud méně publicity je však věnováno Stálému lehkému opevnění(SLO) vybudovaném v tomto úseku. Přitom je třeba zdůraznit, že SLO bylo nedílnou součástí opevňovací koncepce a jeho úkoly a poslání v případě útoku nepřítele byly nezastupitelné.
   Právě s touto myšlenkou se členové našeho KVH rozhodli umožnit všem případným zájemcům navštívit v rámci jediné návštěvy nejen těžké objekty K-S 37 a K-S 38, ale také tři blízké objekty LO vz. 37 různých typů v 1. i 2. sledu úseku A-Mladkov č. 35/A-160, č. 36/B1-80 a č. 236/E, v jehož blízkosti se nachází rovněž náhradní dělostřelecké postavení baterie horských kanónů vz. 15, přemístěné do tohoto prostoru koncem měsíce května 1938 od nedokončeného dělostřeleckého srubu K-Am- S 45 (Jabůrek).
(Autor: Pavel Slezák)
<Umývárna a WC> <Strojovna> <Filtrovna> <Ubikace> <Vchod> <Ochranné příkopy> <Panceřové zvony> <Stropní deska> <Střílny>
Rekonstrukce
Čtečka RSS KVH vrch Adam
Plné rozlišení  a velikost mapy zde
Novodobá mapa zde
Skrýt menu
Aktualizováno:
29.Březen 2024 v 17:56
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni