Výstavba objektu
KVH Adam >Diagram objektů >Těžké objekty >K-S 37 "na rozhledně" >Výstavba objektu >
[Projektování objektu][Vybavení objektu][Výstavba objektu][Výzbroj][Filtroventilace][Elektroinstalace][Vodoinstalace][Pojítka][Pozorovatelny dělostřelectva][Pancéřové zvony][Posádka][Rekonstrukce]
         VÝSTAVBA OBJEKTU  
Značnou kubaturu železobetonu betonáři a železáři uložili a zhutnili za pouhých šest pracovních dnů a to od 11.6.  6.00 hod do 16.6. 11.00 hod, roku 1937 (celkem dělníci pracovali na samotné betonáži objektu cca 125 hodin).
   Betonáž monolitu probíhala nepřetržitě, proto dělníci pracovali na směny. Velmi náročné bylo hutnění betonové směsi, která obsahovala jen malé množství vody (80 l/m3), používalo se pěchů jak ručních tak pneumatických, práce na hutnění betonu byly ztíženy zejména pro velké množství kladené ocelové výztuže, která v bednění tvořila neproniknutelnou klec. Po dokončení betonáže bylo odstraněno bednění, byly provedeny venkovní, ale i vnitřní omítky. Uvnitř objektu zedníci vyzdili cihlové příčky dle patřičných výkresů a bylo provedeno gletování podlah.
   Cihlové příčky jsou vyzděny z lícových cihel a jako pojivo u tohoto zdiva se používal beton, běžně se cihelné příčky neomítaly, ale spárovaly. Je zajímavostí, že firma na objektu K-S 38 „u křížku“ zvolila příčky omítnout, ačkoliv to u dalších objektů v tomto podúseku dělníci neučinili. Rovněž zde na srubu K-S 37 „na rozhledně“ jsou příčky neomítnuty, na zbytcích rozbitých příček jsme mohli pozorovat kvalitu provedené práce tehdejších zedníků.
   Vzhledem k nutnosti odkanalizování a odvodnění objektu byly v zemi okolo objektu položeny kameninové trubky a vybetonovány dvě revizní šachty s vyústěním vody do trativodu.
   V okolí objektu byly provedeny terénní úpravy, včetně kamenné rovnaniny a v předpolí se pracovalo na překážkách (betonové prahy s otvory pro ocelové jehly a příkopy proti útočné vozbě - PÚV). Vzhledem k pozdní dodávce ocelolitinových střílen byly tyto zabetonovány dodatečně do již hotového objektu, a to i střílny pro lehké kulomety vz. 26.
reklama KAPSA Rekonstrukce razítka KaM, které firma používala v Mladkově v roce 1937.
Skrýt menu
Poslední aktualizace:
17.Listopad 2017 v 23:50
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
Anketa
MENU
Klikni